เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1. ค่าจัดส่งสินค้าทางเราคิดตามจริง คือ น้ำหนักสินค้า + น้ำหนักกล่องบรรจุ

2. เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วทางเราจะดำเนินการตอบกลับลูกค้าทางอีเมล/ไลน์ ( กรณีอีเมลหากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบใน “อีเมลขยะ” )